Automatisoitu konserniraportointi ja eliminoinnit

Konsernijärjestelmällämme voit yhdistellä eri organisaatioiden kirjanpitoja ja sisäistä laskentaa täysin automaattisesti. Konsernirakenteita voidaan tallentaa rajattomasti (pääkonserni/alakonsernit) ja konsolidoida nämä halutussa järjestyksessä.

Automaattinen konserniraportointi

Konserniyritykset ja -kirjaukset automatisoidusti

Konsernijärjestelmämme tuo automaattisesti kirjanpito-ohjelman tietokannasta kaikki yritykset sekä näiden laskentakohderakenteet ja viennit (myös historia). Voit luoda näistä yrityksistä helposti konsernirakenteita raportointia varten.

Voit automatisoida konserniraportoinnin myös silloin, kun tytäryhtiöillä on käytössään eri kirjanpito-ohjelmia.

Katso kaikki tukemamme taloushallinnon ohjelmat  »

Konsernin yritysvertailut

Konsernin yritysvertailut

Valmis konserniraportoinnin raporttikirjasto sisältää muun muassa kattavat yritysvertailuraportit. Järjestelmä tuo automaattisesti kaikki konserniyritykset samalle raportille rinnakkain vertailtaviksi.

Kaikista konserniyrityksistä voidaan lisäksi valita halutut osa-alueet tarkempaan tarkasteluun. Tällöin kuukausivertailut saadaan mahdollisimman informatitiiviseksi.

Tilikartat, tilikaudet ja valuutat - Konsernijärjestelmä

Eri tilikarttojen, -kausien ja valuuttojen huomiointi

Eri tilikartat, tilikaudet ja valuutat huomioidaan konserniraportoinnin yhteydessä.

Voit lisäksi määritellä Konsernijärjestelmään mahdolliset osaomistukset (osakkuusyritykset) ja omistussuhteiden alkamisajankohdat laskentakohdetarkkuudella. Järjestelmä huomioi konserniraportoinnissa omistusosuudet automaattisesti ja tuo raportointiin kirjanpitotiedot vain omistusajalta.

Konsernijärjestelmä tunnistaa automaattisesti konsernin sisäiset ja ulkoiset erät

Automaattiset eliminoinnit

Konsernijärjestelmä tunnistaa automaattisesti konsernin sisäiset ja ulkoiset erät. Sisäiset erät tunnistetaan konsernikoodin, -tilien tai -tositteiden kautta. Järjestelmä eliminoi sisäiset erät sekä tulos- että tasetileiltä automaattisesti.

Järjestelmän mukana tulevat tarkistusraportit kertovat yhdellä silmäyksellä, onko konsernikirjaukset tehty oikein kaikissa konsernin yksiköissä.

Konserniviennit

Mahdollisuus syöttää konsernivientejä

Konsernivientejä voit tarvittaessa syöttää käsin ja tallentaa ne mille tahansa raportointikaudelle.

Ominaisuudesta on hyötyä myös silloin, kun tytäryhtiöiden taloustiedot toimitetaan konserniraportointia varten esimerkiksi vain Excel-taulukkona.

Myös eri yhtiömuotojen yhdistely

Konsernijärjestelmässä voit yhdistellä eri yrityksiä ja muodostaa näistä laskennallisia konserneja yhtiömuodoista riippumatta. Konserni voi pitää sisällään esimerkiksi osakeyhtiön, järjestön ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Voit lisäksi muodostaa eri yrityksistä kokonaisuuksia ja vertailla näitä, vaikkeivät nämä juridisesti muodoistaisi keskenään konsernia.

Yhtiömuotojen yhdistely budjetointijärjestelmä

Sama konserni - monta näkökulmaa

Samalla konsernijärjestelmällä voit tarkastella konserneja useista eri näkökulmista. Konserniraportointi muuntautuu kädenkäänteessä aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi: muun muassa pää- ja alakonsernien raportointitarpeisiisiin, erien seurantaan laskentakohdetarkkuudella sekä valittujen osa-alueiden tarkempaan vertailuun.

Raportointinäkökulma tarpeen mukaan

Konsernijärjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden saman konsernin tarkasteluun eri näkökulmista.

Voit tarjota esimerkiksi emoyhtiölle tiivistetyn konserniraportoinnin kansain-välisellä tilikartalla samaan aikaan, kun tarjoat kotimaan konsernijohdolle konserniraportoinnin yrityksittäin liikekirjuri-tilikartan pohjalta.

Erittelyt laskentakohteittain

Kaikki konserniyritykset ovat avattavissa raporteille aina laskentakohdetasolle asti.

Laskentakohde-erittelyt tarjoavat mahdollisuuden tarkastella muun muassa eliminointeja kohteittain. Myös projektit voit raportoida konsernitasolla, jolloin näet selkeästi projektiin osallistuneet konserniyritykset sekä näiden projekti-kohtaiset tulot ja menot.

Tietyn osa-alueen vertailu yrityksittäin

Henkilöstöjohtajana haluat nähdä kaikkien konserniyritysten henkilöstökulut kerralla. Myyntijohtajana sinua kiinnostaa verrata konserniyritysten myyntieriä ja -katetta.

Konsernijärjestelmämme avulla voit valita tietyn liiketoiminnan osa-alueen ja vertailla kaikkia konsernin yrityksiä valitulla osa-alueella (esimerkiksi suhteessa laadittuun budjettiin).

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous Accuna-ohjelmistoista!

Pyydä tästä maksuton tarjous Accuna-ohjelmistoista sähköpostiisi.
Tarjouksen pyytäminen on maksutonta ja se ei sido sinua mihinkään.