Referenssejä

Kuukausitason raportoinnista päiväkohtaiseen seurantaan

Kuukausittain käsityönä tehty tiedonkeruu ja jalostaminen vaihtuivat Lakea Oy:llä päivätasoiseen seurantaan, kun Accuna-järjestelmät otettiin automatisoimaan yhtiön koko raportointi.

Lataa esite

Excel-viidakoiden niittämistä Accunan avulla

Suomalaisia lähdevesipohjaisia tuotteita valmistava Finn Spring Oy onnistui Accunan käyttöönoton myötä luopumaan Excel-taulukoista ja säästämään merkittävästi työaikaa.

Lataa esite

Perinteisistä tilipalveluista kohti yritysneuvontaa

Tilitoimisto ACC Orlando hyödyntää Accuna Raportointi ja Budjetointi -järjestelmiä ennen kaikkea työvälineinä, jotka tuovat tilitoimiston ja asiakkaat entistä lähemmiksi toisiaan.

Lataa esite

Budjetit tarkemmiksi laajan hajautuksen kautta

Autovahinkokeskus Oy on Accunan käyttöönoton ansiosta pystynyt tuomaan budjetoinnin piiriin myös päällikkötason vastuuhenkilöt. Budjetit ovat nyt entistä tarkempia ja helpompia laatia.

Lataa esite

Hyvää ohjelmistoa on helppo myydä asiakkaille

Kajaanin Tilitaito Oy on tyytyväinen Accuna- asiakasraportoinnin käyttäjä. Accunalla tilitoimisto voi tuottaa asiakkailleen tärkeää taloustietoa monipuolisesti ja graa sesti havainnollistaen.

Lataa esite

Manuaalinen rutiinityö pois, ajantasainen tieto tilalle

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hyödyntää Accunaa monipuolisesti raportoinnissa ja budjetoinnissa. Organisaatiossa on budjetoinnin ja toteumaseurannan piirissä yhteensä 20 työntekijää.

Lataa esite

Käyttäjäkohtaista raportointia helposti eri datalähteistä

Talgraf Oy toimitti Luonnonvarakeskukselle reaaliaikaisen raportoinnin järjestelmän, jossa asiakkaalle tärkeää taloustietoa voidaan tuottaa useasta eri näkökulmasta.

Lataa esite

Olemme toimittaneet järjestelmiämme yli 1000 suomalaisen organisaation käyttöön

Saarioinen
SAK