Accuna BI:n Kassaennuste-työkalun pohjana oleva kassaennustealgoritmi tekee kaksi kolmesta automaattisesti ja kolmannen helposti simuloiden. Lähihistorian taloustiedot imuroituvat kirjanpitojärjestelmistä automaattisesti yhdellä napin painalluksella. Toisella klikkauksella syntyy kausivaihtelut huomioiva kassaennuste pitkälle tulevaisuuteen – automaattisesti.

Kun mitä tahansa tuleviin kassavirtoihin vaikuttavaa tekijää halutaan muuttaa, niitä voidaan simuloida näkökulma kerrallaan. Seuraava kirjanpitoajo päivittää keskenään aina synkroniassa olevat tulevat tulos-, tase- ja kassavirtatiedot automaattisesti. Kun näin menetellen pääset johtamaan kassavirtoja, johdat myös ihmisiä ja investointeja sekä turvaat tulevaisuuden!

Jos kassavirtoja ei hallita, riskit ovat tuntuvasti suuremmat ja energiaa esimerkiksi rahoituksen kanssa taiteiluun menee enemmän ja ihmiset sekä investoinnit jäävät helposti vähemmälle huomiolle.

Miten tämä tapahtuu ja mihin kaikki perustuu? Se selviää tässä webinaarissa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu etenkin organisaatioiden taloudesta vastaaville, johtohenkilöille ja hallituksen jäsenille.


Riku Lehtinen - strategic accounting Finland.

Riku Lehtinen

LJK Riku Lehtinen on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus jo vuodesta 1976 lähtien. Riku on pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja Strategic Accounting Finland Oy:ssa, sekä Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen.

Riku Lehtinen on analysoinut neljällä eri vuosikymmenellä yli 6.000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin talousyksikön kassavirtojen käyttäytymistä kaikilta toimialoilta ympäri maailmaa – johtamisen, markkinoinnin, tuotannon ym. prosessien, investointien, sopeutusten, erilaisten kannustinjärjestelmien, omistajan vaihdosten, konsernikokonaisuuksien ja niiden osien jne. näkökulmista.

Pääanalyytikko, LJK, Strategic Accounting Finland Oy
0400 22 55 77, , Kaupunkikartano, Ruokorannantie 15, 20900 Turku