Kuten toisin monesti ajatellaan, yrityksen kirjanpidon ymmärtäminen ei ole hankalaa ja jotain sellaista, mistä ymmärrys voi olla vain kirjanpitäjillä ja taloushallinnon ammattilaisilla. Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen taloudesta niin ulkoisille sidosryhmille kuin yritykselle ja yrittäjälle itselleen, joten on hyvin tärkeää olla riittävästi perillä asioista. Tässä koulutuksessa käydäänkin lävitse kirjanpidon perustietoja ja -taitoja selkeästi esitettynä, jotta jokainen saa aiheelle hyvän pohjan, osaa itse tehdä ja tulkita asioita sekä puhua kirjanpitäjän kanssa niin sanotusti samaa kieltä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille kirjanpidosta kiinnostuneille, perustietoja ja -taitoja tarvitseville henkilöille, yrittäjille tai muille taloushallinnon tehtävissä toimiville ja niihin siirtyville. Koulutus antaa myös arvokasta kertausta ja tietojen päivitystä jo ennestään aiheeseen perehtyneille. Ei edellytä aikaisempaa kokemusta ja osaamista kirjanpidosta.

Sisältö

  • Kirjanpidon perusteita ja taustaa
  • Kirjanpitoprosessi
  • Tavanomaisimpien liiketapahtumien kirjaaminen
  • Tilinpäätöksen sisältö ja keskeiset periaatteet

Kouluttajat


Kouluttaja-profiili Mikko Lilja - Kirjanpidon perusteet Talgraf Oy.

Mikko Lilja

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori, Revisium Oy

Mikko Lilja toimii kouluttajana, tilintarkastajana ja sisäisenä tarkastajana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Mikko on luennoinut lukuisissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on lisäksi toiminut yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Mikolla on monipuolinen kokemus erilaisista tarkastuksen ja valvonnan kysymyksistä.


Kouluttaja-profiili Jaakko Rönkkö - Kirjanpidon perusteet Talgraf.

Jaakko Rönkkö

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori, Revisium Oy

Jaakko Rönkkö toimii kouluttajana, tilintarkastajana ja sisäisenä tarkastajana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä sekä yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Jaakko on luennoinut lukuisissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittelevissä tilaisuuksissa. Jaakko on pidetty kouluttaja ja hänet on mm. palkittu Suomen Tilintarkastajat ry:n vuoden kouluttajana.