Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan konsernitilinpäätösosaamista sekä siihen liittyvien erityiskysymysten hallintaa. Osallistuja kehittää aihealueella vaadittavaa asiakaspalvelua (sisäinen tai ulkoinen asiakas) ja -kommunikointia sekä vahvistaa aihealueen substanssin hallintaa.

Teema-alueet

 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus erityistilanteissa
 • Hankintamenolaskelmat – tytäryhtiö itse perustettu vai ostettu
 • Konserniaktiiva ja – passiiva
 • Konserniaktiivan kohdistus ja konserniliikearvo
 • Keskinäisen osakkeenomistuksen eliminointi
 • Keskinäisten liiketapahtumien eliminointi
 • Sisäisen katteen eliminointi
 • Vähemmistöosuus ja sen erottaminen
 • Kurssi- ja muuntoerot
 • Laskennalliset verovelat ja –saamiset
 • Poistoerot
 • Tappiot, tappiontasaus ja poikkeuslupatappiot
 • Konserniavustus

Kari Alhola - Talgraf webinaarit.

Kari Alhola

Alhola Consulting Oy:stä, saapuu marraskuun lopulla pitämään meille koulutuksen konsernitilinpäätöksestä. Karilla on laaja ja monipuolinen kokemus taloushallinnon tehtävistä, taloushallinnon ja johtamisen konsultoinnista ja koulutuksesta sekä veroasiantuntijatehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Kari toimii talouden hallinnan konsulttina sekä veroasiantuntijana lukuisille yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi hän toimii useiden yritysten ja yhteisöjen hallituksessa.