Koulutuksen sisältö

  • Mistä sisäisessä tarkastuksessa on oikeasti kysymys?
  • Tarvitseeko sisäisestä tarkastuksesta olla hyötyä?
  • Nykyaikainen sisäinen tarkastus osana hyvin järjestettyä hallintoa
  • Riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen yhteydestä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, sen kehittämisestä tai tarvearvioinnista sekä yleisesti kaikki henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan sisäisen tarkastuksen perusteista.


Kouluttaja-profiili Mikko Lilja - Kirjanpidon perusteet Talgraf Oy.

Mikko Lilja

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori, Revisium Oy

Mikko Lilja toimii kouluttajana, tilintarkastajana ja sisäisenä tarkastajana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Mikko on luennoinut lukuisissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on lisäksi toiminut yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Mikolla on monipuolinen kokemus erilaisista tarkastuksen ja valvonnan kysymyksistä.


Kouluttaja-profiili Jaakko Rönkkö - Kirjanpidon perusteet Talgraf.

Jaakko Rönkkö

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori, Revisium Oy

Jaakko Rönkkö toimii kouluttajana, tilintarkastajana ja sisäisenä tarkastajana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä sekä yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Jaakko on luennoinut lukuisissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittelevissä tilaisuuksissa. Jaakko on pidetty kouluttaja ja hänet on mm. palkittu Suomen Tilintarkastajat ry:n vuoden kouluttajana.