Yritysten ostajien näkökulmia liiketoiminta- tai osakekauppojen hinnoitteluissa ei aiemmin juurikaan ole huomioitu. Ostajien näkökulmien noteeraaminen kassavirtapohjaisissa arvon määrityksissä on käytännössä ollut mahdollista vasta automatisoidun kassaennustetyökalun myötä.

Ostajan näkökulma yrityskaupan hinnoittelussa parantaa merkittävästi omistajan vaihdoksen rahoitus- ja onnistumismahdollisuuksia. Ostettavan yrityksen haltuunotto nopeutuu huomattavasti, kun kauppahinnan takaisinmaksun kassavirtoja päästään johtamaan ja seuraamaan kassaennusteohjelmiston avulla. Kassavirtoja johtamalla johdetaan myös ihmisiä ja investointeja sekä turvataan toimintaa! Jos kassavirtoja ei hallita, riskit ovat tuntuvasti suuremmat ja energiaa esimerkiksi rahoitusten kanssa taiteiluun menee enemmän ja ihmiset sekä investoinnit jäävät helposti vähemmälle huomiolle.

Kaupan kohteina olevien yritysten johtamistavoilla näyttäisi pitkäaikaisen seurannan perusteella olevan suuri rooli kauppahintojen takaisinmaksuajoissa. Miksi vertikaalisesti johdettujen yritysten arvonmääritykset ovat jälkeenpäin tarkasteltuina osoittautuneet ylihinnoitelluiksi ja horisontaalisesti johdettujen alihinnoitelluiksi? Tämäkin selviää tässä webinaarista!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu etenkin organisaatioiden taloudesta vastaaville, johtohenkilöille ja hallituksen jäsenille.


Riku Lehtinen - strategic accounting Finland.

Riku Lehtinen

LJK Riku Lehtinen on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus jo vuodesta 1976 lähtien. Riku on pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja Strategic Accounting Finland Oy:ssa, sekä Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen.

Riku Lehtinen on analysoinut neljällä eri vuosikymmenellä yli 6.000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin talousyksikön kassavirtojen käyttäytymistä kaikilta toimialoilta ympäri maailmaa – johtamisen, markkinoinnin, tuotannon ym. prosessien, investointien, sopeutusten, erilaisten kannustinjärjestelmien, omistajan vaihdosten, konsernikokonaisuuksien ja niiden osien jne. näkökulmista.

Pääanalyytikko, LJK, Strategic Accounting Finland Oy
0400 22 55 77, , Kaupunkikartano, Ruokorannantie 15, 20900 Turku