Rekisterinpitäjä

Talgraf Oy
2690824-4
Kirkkokatu 16, 90100 Oulu
puh. 08 563 7500
info@talgraf.fi

Rekisterin nimi

Talgraf Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asema yrityksessä
  • Yrityksen tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Talgraf Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Talgraf Oy:n käyttämissä tietojärjestelmissä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.