Yritystiedot ja historia automaattisesti
Accuna tuo taloushallinnon ohjelmasta automaattisesti uuden budjetin pohjaksi yrityksen laskentakohderakenteen, tilikartan, aiemmat budjetit ja kirjanpidon historiatoteumat. Näiden lisäksi budjetointijärjestelmään on mahdollista perustaa uusia laskentakohteita ja tilejä.

Budjetointi eri tasoilla
Accuna mahdollistaa budjetoinnin yritys- ja laskentakohdetasolla. Voit budjetoida esim. yrityksiä, kustannuspaikkoja, tilejä ja tiliryhmiä haluamallasi laskentakohderakenteella. Lisäksi voit budjetoida myös usean kirjaustason tarkkuudella, esim. alue-myyjä-tuote.

Lukuihin porautuminen
Lukuihin päästään porautumaan suoraan budjetointinäkymästä ja seurantaraporteilta. Näet yhdellä klikkauksella, mistä vienneistä vertailusaldo muodostuu.

Vapaa aikajänne
Voit valita budjetteihin ja ennusteisiin haluamasi ajanjakson ja syöttää dataa kuukausi-, kvartaali- tai vuositasolla. Tämä mahdollistaa mm. tilikausirajat ylittävät rullaavat budjetit ja usean vuoden projektibudjetit.

Varmennettu tietokanta
Kaikki data tallentuu varmennettuun tietokantaan mahdollistaen mm. usean budjetoijan rinnakkaiskäytön ja logitiedot. Tietokantaan voidaan tallentaa myös omia Excel-laskelmia ja listauksia aputaulukkojen avulla.

Käyttäjähallinta
Käyttäjähallinnassa budjetoinnin pääkäyttäjät pääsevät luomaan käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä antamaan näille budjetointi- ja katseluoikeuksia. Oikeudet voidaan rajata tiettyihin yrityksiin, budjetteihin, ennusteisiin, laskentakohteisiin ja tileihin. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD -palveluja.

Poimintoja

  • Jokaiselle budjetoijalle oikeat kohteet, raportit ja toiminnot
  • Usean budjetoijan rinnakkaiskäyttö, osabudjettien koonti ylätasoille
  • Aikaisempien toteumien ja budjettien suora hyödyntäminen
  • Vapaudu Excel-viidakoista
Lue lisää ominaisuuksista