Yritysvertailut
Accunan valmiit konserniraportit sisältävät kattavat yritysvertailuraportit. Järjestelmä tuo automaattisesti kaikki konserniyritykset samalle raportille rinnakkain vertailtaviksi.

Konsernisuhteet ja rakenne
Eri tilikartat, kaudet ja valuutat huomioidaan konsernilaskennassa automaattisesti. Voit lisäksi määritellä omistusosuuksia, näiden vaikutusaikoja sekä muokata eri versioita konsernirakenteesta.

Eliminoinnit ja konsolidointi
Accuna Konserni eliminoi sisäiset erät automaattisesti. Järjestelmän tarkistusraportit kertovat yhdellä silmäyksellä, onko konsernikirjaukset tehty oikein kaikissa konsernin yksiköissä.

Konserniviennit
Konsernivientejä voidaan tarvittaessa syöttää käsin tai ne voidaan tuoda datatiedostoista konsernin eri osille.

Eri yhtiömuotojen yhdistely
Voit yhdistellä eri yrityksiä ja muodostaa näistä laskennallisia konserneja yhtiömuodoista riippumatta. Konserni voi pitää sisällään esimerkiksi osakeyhtiön, järjestön ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Voit lisäksi muodostaa eri yrityksistä kokonaisuuksia ja vertailla niitä, vaikka ne eivät juridisesti muodostaisi keskenään konsernia.

Poimintoja

  • Säännöllinen konserniraportointi ilman lisätyötä
  • Automaattiset eliminoinnit ja konsolidointi
  • Konserniviennit syöttönä tai datatuontina
  • Toimintoraportit yritys- ja konsernitasolla
Lue lisää ominaisuuksista