Havainnollista ja selkeää sähköistä raportointia
Accuna tuottaa talouden datamassasta visuaaliset raportit täysin automaattisesti. Talouslukujen lisäksi raporteilla voidaan esittää myös muista järjestelmistä tuotuja tietoja.

Automaattiset liittymät
Accuna tuo automaattisesti omaan tietokantaan kirjanpito-ohjelmaan avatut yritykset, kirjaustasot, laskentakohteet ja viennit kaikilta aikajaksoilta. Lisäksi tietokantaan voidaan tuoda myös muita tärkeitä määreitä (esim. h, kpl, m2) monipuolistamaan raportointia.

Visuaaliset kuvaajat ja mittarit
Accuna sisältää kattavan grafiikka- ja mittarikirjaston. Automaattista grafiikkaa hyödyntäen yrityksen tärkeimmät arvot on helppo hahmottaa yhdellä silmäyksellä.

Raporttigeneraattori
Valmiin raporttikirjaston lisäksi voit tehdä omia raportteja rajoituksetta – helposti ilman konsulttiapua. Raporteille voit valita mm. yrityksiä, laskentakohteita, ristikkäisyyksiä ja matriiseja.

Käyttäjähallinta
Voit määrittää helposti mitä raportteja, laskentakohteita ja toimintoja eri käyttäjäprofiileihin kuuluu. Tarkat käyttäjäprofiilit helpottavat oleellisen tiedon löytymistä ja poistavat tietoturvariskin. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD -palveluja.

Porautuminen
Porautuminen mahdollistaa raportin tarkastelun pintaa syvemmältä. Voit porautua raportilta lukuihin, kausiin, kohteisiin, pylväskuvaajiin ja mittareihin. Yhdellä klikkauksella näet, mistä valittu luku koostuu. Laskujen kierrätysjärjestelmästä riippuen, porautuminen on mahdollista ulottaa aina laskun kuvalle asti.

Kassavirtaennustaminen
Kassavirtaennustamisella näet rahavarojen riittävyyden rullaavasti kahdentoista kuukauden päähän. Laskennallisia arvoja voit korjata ja tulevia eriä syöttää helposti aina 24 kuukauden päähän. Kassavirtaennusteet voidaan laatia historian tai budjetin perusteella.

Poimintoja

  • Työaikasi voidaan keskittää raportoinnin tuottamisesta sen hyödyntämiseen
  • Vastuuhenkilöille selkeä informaatio juuri oikeista kohteista ja tavoitteista
  • Laaja raporttikirjasto ja työkalut raporttien muokkaukseen
  • Vaihtoehtoina pilviversio, clientversio ja mobiilikäyttö, raportit aina mukanasi!
Lue lisää ominaisuuksista