Talousjohdolle

Työkalut raportointiin ja budjetointiin.

Vapauta aikaasi tärkeimpään

Accuna-ohjelmistoperhe on tehty säästämään aikaa. Kaikki mahdollinen rutiinityö on automatisoitu ja ihmistä vaativiin työvaiheisiin Accuna tarjoaa työtä nopeuttavat ja helpottavat työkalut.

Tehokas ja helposti käytettävä talouden suunnittelu ja seuranta selkeyttää taloudelliset tavoitteet ja vastuualueet kaikilla tasoilla. Tämä helpottaa ja tukee liiketoiminnan johtamista haluttuun suuntaan.

Poimintoja Accuna-ohjelmistojen hyödyistä:

  • Kaikki tieto eri lähteistä kerätään automaattisesti
  • Haluttu tieto jalostetaan haluttuun muotoon automaattisesti
  • Jaettava tieto voidaan määritellä vastaanottajakohtaisesti ilman rajoituksia
  • Tiedon jakelu hoituu automaattisesti
  • Jaettava tieto on selkeää ja helposti ymmärrettävää
  • Interaktiivinen raportointi helpottaa tiedon hyödyntämistä
  • Budjetoinnissa voidaan hyödyntää aikaisempia toteumia ja budjetteja
  • Jokaiselle budjetoijalle voidaan määritellä omat kohteet ja toiminnot
  • Budjetoijien budjetit kertyvät suoraan kokonaisbudjetiksi
Accuna Raportointi

Accuna Raportointi tuo automaattisuutta, tehokkuutta ja visuaalisuutta kaikkeen liiketoiminnan raportointiin.

Tutustu Raportointiin
Accuna Budjetointi

Tee vuosibudjetteja, projektibudjetteja, muuttuvia ennusteita ja rullaavaa budjetointia helposti ja kattavasti.

Tutustu Budjetointiin
Accuna Konserni

Yhdistä kirjanpitoja ja sisäistä laskentaa, automatisoi eliminoinnit ja raportoi halutun konsernirakenteen mukaisesti.

Tutustu Konserniin
Valmiit liittymät

Liittymien avulla tarvittava informaatio saadaan haettua Accunan tietokantaan yli 40 yleisimmästä kirjanpito-ohjelmistosta.

Tutustu liittymiin