Manuaalinen rutiinityö pois, ajantasainen tieto tilalle

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hyödyntää Accunaa monipuolisesti raportoinnissa ja budjetoinnissa. Organisaatiossa on budjetoinnin ja toteumaseurannan piirissä yhteensä 20 työntekijää.

Hitaat rutiinityöt vähenivät

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä raportointi ja budjetointi tapahtuivat ennen Accunan käyttöönottoa pitkälti manuaalityöhön nojaten. Manuaalityön sivuvaikutuksena informaatio oli usein puutteellista ja kohdehenkilöille saapuessaan jo pahasti vanhentunutta.

– Accunan myötä toimintomme ja rutiiniraportointimme sekä budjettirunkojen laatiminen ovat nyt pitkälle automatisoituja. Ohjelman käyttäminen on ollut todella helppoa ja nopeaa, kuvailee Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n talous- ja henkilöstöpäällikkö Elina Syväjärvi.

Uusia mahdollisuuksia

Accunan avulla Lounais-Suomen Jätehuollossa on voitu alkaa tarkastella ja kehittää liiketoimintaa täysin uusista näkökulmista. Puutteellinen ja visuaalisesti vanhanaikainen kuukausiraportointi on nyt vaihtunut havainnolliseen graafiseen raportointiin. Selkeät kuvaajat ja liiketoiminnan analysointia tukeva Accunan mittaristo ovat avanneet raportoinnissa täysin uusia mahdollisuuksia.

– Voimme vihdoinkin kehittää liiketetoimintaamme entistä tehokkaammin, kun johdon tarvitsema informaatio on aina vain klikkauksen päässä, Elina Syväjärvi kiteyttää.

Hyödyt

  • Accuna sitoo työntekijät budjetin aktiiviseen seurantaan.
  • Manuaalinen työ vähenee tai poistuu kokonaan
  • Raportoitava tieto on aina reaaliaikaista ja ajantasaista.
  • Accunan käyttäminen ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista.
  • Liiketoiminnan kehittäminen tehostuu ja nykyaikaistuu.
  • Grafiikat ja mittarit auttavat hahmottamaan liiketoiminnan suunnan.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö, joka auttaa asukkaita arjen jäteasioissa. Yhtiö huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta alkoi 1.9.2015, kun Rouskis Oy sulautui Turun Seudun Jätehuoltoon.

Yhtiön päätoimipaikat sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:n hoidossa on 4 jätekeskusta ja 8 miehitettyä lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Lounais-Suomen Jätehuollon liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli 60 työntekijää.