fbpx

Älykästä talousraportointia

Accuna BI-Raportointi on monipuolinen ja helppokäyttöinen liiketoiminnan raportointiohjelmisto. BI-ohjelmistomme tuo automaattisuutta, tehokkuutta ja visuaalisuutta talousraportointiin ja kaikkeen liiketoiminnan seurantaan.

Accuna Raportointi video esikatselu.

Tehokas BI-talousraportointi ja seuranta mahdollistaa älykkään johtamisen

Yrityksen suorituskyvyn älykäs johtaminen edellyttää liiketoiminnan suunnittelun lisäksi sen jatkuvaa seurantaa ja analysointia. Nämä toiminnot on tärkeä ulottaa historiatiedon ohella myös kauemmaksi tulevaisuuteen. Tärkeää on myös havainnoida ja ymmärtää tulevaisuuden tapahtumien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan ja talouteen. Edistykselliset BI-raportoinnin ominaisuudet ja kätevä johdon raportointi tehostaa prosessit ja päätöksenteon.

Liiketoiminnan raportointiohjelmistot ja sovellukset.

Räätälöidyt tarpeet täyttävä BI-raportointi

Jokaisessa yrityksessä on oma yksilöllinen ajatus yrityksen tarpeet täyttävästä liiketoiminnan seurannan ja analysoinnin prosessista. Accuna BI-Raportointi on kehitetty vastaamaan juuri näihin yksilöllisiin tarpeisiin. Se on kehitetty täydentämään kirjanpidon yleisluontoista talousraportointia ja tuomaan yrityksen johtamistyöhön merkittävää lisäarvoa johdon ja sisäisen laskentatoimen monipuolisilla ominaisuuksillaan.

Johdon raportointi.

Monipuolinen ja valmis BI-ohjelmistokokonaisuus

Accuna BI vie liiketoiminnan seurannan ja analysoinnin pintaa paljon syvemmälle, monipuolistaen sitä sekä ulottaen sen kauemmaksi tulevaisuuteen. Mikä parasta, se toimii saumattomasti yhteen Accuna Budjetoinnin ja Accuna Kassavirtaennusteen kanssa luoden tarkimman ja realistisimman kuvan yrityksen tulevaisuudesta. Parhaimmillaan Accuna-ohjelmiston moduulit muodostavatkin yrityksen talouden ja liiketoiminnan johtamisen vahvan perustan.

Liiketoiminnan raportointiohjelmisto.

Kyvykkyyttä talouden ja liiketoiminnan raportointiin

Accuna BI-Raportointi on helppokäyttöinen, kustannustehokas ja kyvykäs liiketoiminnan seurannan ja analysoinnin ohjelmisto. Sen ominaisuudet vastaavat helposti sekä pienten että suurten yritysten talouden ja liiketoiminnan seurannan ja analytiikan tarpeisiin. Se on myös tärkeä vuorovaikutuksen väline rakennettaessa luottamusta yrityksen keskeisiin sidosryhmiin. Accuna Raportoinnin käyttöönotto ja käyttö on tehty myös erittäin helpoksi. Asiakkaat kokevat Accuna BI-ohjelmiston hyvin helppokäyttöiseksi ja sen käyttö onnistuu yrityksen sisällä täysin itsenäisesti. Palveluumme kuuluu luultavasti markkinoiden paras ja maksuton asiakastuki ihmiseltä ihmiselle. Tarvittaessa käyttöä on tukemassa asiantunteva asiantuntijaverkostomme.

Talgraf Oy Yrityksen raportointiohjelmisto.

Accuna Raportoinnin arvostetuimpia ominaisuuksia

Saumattomasti yhteentoimivat raportit, budjetit ja ennusteet

Accunassa raportit, budjetit ja ennusteet toimivat saumattomasti yhteen. Raportit toimivat pohjana budjetoinnille, budjetit pohjana raporteille ja kassaennusteille sekä päinvastoin. Hoidettaessa kaikki yhdellä järjestelmällä maksimoidaan automaatio, säästetään vaivaa ja vältytään virheiltä.

Tiedon omistajuus tuo turvaa yrityksesi tulevaisuudelle

Talgrafin asiakkaana kaiken Accunaan tallentamasi tiedon omistajana toimii aina yrityksesi – nyt ja ikuisesti. Tämä mahdollistaa jatkuvuusriskien hallinnan tietojen olemassaolon ja hyödyntämisen osalta yrityksesi eri muutostilanteissa. Moni onkin valinnut Accunan jo tästä syystä.

 

Tietojen tuonti raportointia varten on tehty mahdollisimman helpoksi

Accuna tuo automaattisesti omaan tietokantaan kirjanpito-ohjelmaan avatut yritykset, kirjaustasot, laskentakohteet ja viennit kaikilta aikajaksoilta. Lisäksi tietokantaan voidaan tuoda myös muita tärkeitä liiketoimintatietoja monipuolistamaan raportointia ja tiedolla johtamista.

Hallitse raportointia monipuolisilla käyttäjäoikeuksilla

Käyttäjähallinnassa voidaan antaa ja rajata raportointioikeuksia vapaasti henkilö- ja ryhmätasolla. Tarkat käyttäjäprofiilit helpottavat oleellisen tiedon löytymistä ja poistavat tietoturvariskejä. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD- palveluja.

Automaatiikka helpottaa arkea ja tehostaa työaikaa

Accuna tuottaa liiketoiminnan datamassasta visuaaliset ja kauniit raportit täysin automaattisesti. Kerran luodut raportit päivittyvät jatkossa ajantasalle ilman tekemisen vaivaa ja siihen käytettyä työaikaa. Säästyvä aika voidaan käyttää muuhun tärkeään tekemiseen.

Visuaaliset kuvaajat ja mittarit lisäävät datan ymmärrettävyyttä

Accuna sisältää kattavan ja käyttäjäystävällisen grafiikka- ja mittarikirjaston. Grafiikkaa hyödyntäen yrityksen tärkeimmät liiketoimintatiedot sekä niiden tila ja kehitys on helppo hahmottaa ja ymmärtää yhdellä silmäyksellä. Tämä mahdollistaa myös ymmärrettävän viestinnän organisaatiossa.

Tilikarttaeditorit yksilölliseen talouden seurantaan

Voit määritellä yrityksellesi yksilöllisen tilikartan tai rakentaa useita tilikarttoja esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen laskennan tarkoituksiin. Tilikartta voi olla yhtenevä tai poikkeava lakisääteisen kirjanpidon tilikartasta, jolloin saat luotua taloutesi seurannasta juuri sellaisen kuin haluat.

Valmis raporttikirjasto helpottaa ohjelmiston käyttöönottoa

Accuna toimitetaan aina kattavan ja asiakkaan tarpeisiin mukautettavan raporttikirjaston kera. Se sisältää valmiit pohjat ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin, kassavirtaan sekä tunnuslukuihin ja vertailuihin. Accunasta löytyy raportteja myös useiden eri toimialojen yksilöllisiin tarpeisiin.

Raporttigeneraattorilla teet juuri sellaisia raportteja kuin haluat

Raporttigeneraattorin avulla voit tehdä yrityksesi tarpeen mukaisia raportteja rajoituksetta ja helposti ilman konsulttiapua. Accunalle ominaista on raporttien helppo luonti ja nopea muokattavuus vähäiselläkin teknisellä osaamisella. Lisäksi saat raportit näyttämään brändisi mukaiselta.

Vapaamuotoiset kausivalinnat monipuolistavat raportointia

Tarkastele raporttejasi miltä tahansa haluamaltasi ajanjaksolta vuodesta tai tilikaudesta riippumatta. Tarkastele historiaa, nykyhetkeä tai tulevaisuuttasi staattisesti tai rullaavasti ja tee se juuri tilanteeseesi sopivalla tarkkuudella esimerkiksi vuosi-, kuukausi-, viikko- tai päivätasolla.

Monipuoliset ominaisuudet laskentakohderaportointiin

Accuna- raportit ovat katseltavissa koko yrityksen tai vaihtoehtoisesti yhden tai usean laskentakohteen näkökulmasta. Usein laskentakohteita on myös tarpeen yhdistellä tai ryhmitellä. Accunassa voit helposti luoda kohteista summalaskentakohteita oman tarpeen mukaan.

Ristiintaulukoinnilla syvyyttä liiketoiminnan seurantaan

Liiketoimininnan kehittyessä pelkkä talouden perusraportointi ei enää riitä seurannan pohjaksi. Haluatko seurata valittujen tuoteryhmien myyntiä tietyllä alueella asiakasryhmittäin tai tiettyyn projektiin liittyviä henkilöstökuluja osastoittain? Kaikki nämä ovat vain parin klikkauksen takana.

Porautumalla pääset raporteissa pintaa syvemmälle

Porautuminen mahdollistaa raportin tarkastelun pintaa syvemmältä. Voit porautua paitsi lukuihin myös pylväskuvaajiin ja mittareihin. Yhdellä klikkauksella näet, mistä valittu data koostuu. Lähdejärjestelmästä riippuen porautuminen on mahdollista ulottaa aina laskun kuvalle asti.

Ota ennusteet ja trendit osaksi ammattimaista seurantaa

Muuttuvassa maailmassa pelkkä peräpeiliin katsominen ei enää riitä. Valmistautuessasi tulevaan tulee yrityksessäsi seurata myös tulevaisuuden tapahtumia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Ohjelmistomme laskee jatkuvasti myös ennusteita liiketoiminnan trendit huomioiden.

Raportit aina valmiina luvut jyvitettyinä tai vyörytettyinä

Accuna hoitaa sisäiset jyvitykset ja vyörytykset automaattisesti esimerkiksi kiinteällä jakoprosentilla tai suhteellisesti vaikkapa eri asiakkaille, laskentakohteille tai kustannuspaikoille. Ohjelmisto mahdollistaa toimivat jyvitykset ja vyörytykset yritys- sekä konsernitasolla.

 

Vienti muihin ohjelmiin helpottaa datan jatkokäsittelyä

Voit halutessasi viedä raporttien sisältöjä helposti Exceliin, Wordiin tai PowerPointtiin. Exceliin vietäessä numerot asettuvat sellaisinaan hyödynnettäviksi. Tämä helpottaa ja monipuolistaa raporttien jatkokäsittelyä esimerkiksi sisäistä laskentaa tai presentaatioiden luontia ajatellen.

Varmuuskopiot pitävät raporttisi tallessa

Accuna tallentaa yrityksesi raporttien ja historiatietojen varmuuskopiot automaattisesti jopa kymmenen vuoden ajalta. Tarvittaessa myös poistetut raportit ja historiatiedot voidaan palauttaa uudelleen käsiteltäviksi. Ei siis enää bittiavaruuteen kadonneita raportteja.

Taustalla kyvykäs ja turvallinen Accuna- tietokanta

Accunan ytimenä käytetään älykästä SQL-tietokantaa. Tämä mahdollistaa sallittujen henkilöiden pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin ja muutosten näkyvyyden kaikille heti. Myös logitietojen ylläpito sekä omien taulukoiden hyödyntäminen raportointityössä on mahdollista.

Tilaa videodemo sähköpostiisi

Minimoi manuaaliset ja rutiininomaiset työt. Saat tarvitsemasi tiedon luotettavasti ja reaaliaikaisesti sekä tehostat päätöksentekoa. Videodemostamme opit kätevästi lisää Accuna-ohjelmistosta.

Jätä yhteydenottopyyntö