fbpx

Helppokäyttöinen ammattityökalu budjetointiin ja skenaariotyöhön

Accuna Budjetoinnin avulla voit tehdä vuosibudjetteja, projektibudjetteja, rullaavaa budjetointia ja ennusteita selkeästi ja kattavasti. Voit myös laatia erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja seurata budjettitoteumia eri tulevaisuudenkuviin nähden reaaliaikaisesti. Ennusteiden avulla sinulla on aina tarkin mahdollinen kuva tulevaisuudestasi.

 

Accuna Budjetointi video esikatselu.

Ammattimaisuutta yrityksen taloussuunnitteluun

Ammattimainen budjetointi- ja skenaariotyöskentely on olennainen osa älykästä johtamista ja suorituskykyistä liiketoimintaa. Budjetit ja skenaariot toimivat tärkeinä suunnittelun, tavoiteasetannan sekä vuorovaikutuksen pohjina kaiken kokoisissa yrityksissä. Ne ovat myös tärkeä elementti rakennettaessa luottamusta yrityksen keskeisiin sidosryhmiin.

Budjetointi ja skenaariotyö.

Räätälöidyt tarpeet täyttävä budjetointiprosessi

Jokaisessa yrityksessä on oma yksilöllinen ajatus yrityksen tarpeet täyttävästä budjetointi- ja suunnitteluprosessista. Markkinajohtajan kokemuksella ja yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennetut budjetointityökalut varmistavat, että yrityksesi saa käyttöönsä tarvittavat ominaisuudet yksilöllisen budjetointiprosessin toteuttamiseksi sekä myös ideoita sen uudistamiseksi.

Budjetointiohjelmistolla vaivatonta budjetointia.

Accuna Budjetointiohjelmisto skaalautuu kaikkien tarpeisiin

Accuna BI-ohjelmiston monipuolisista ominaisuuksista ovat hyötyneet tähän päivään saakka tuhannet organisaatiot pienistä yrityksistä aina suuriin konserneihin ja pörssiyhtiöihin. Edistykselliset budjetoinnin ominaisuudet ja valmiit sekä yhtenäiset budjettipohjat palvelevat eri alojen ja yritysmuotojen tarpeita.

Budjetointi tehty helpoksi.

Talouden suunnittelun ja ennustamisen monipuoliset työkalut

Muuttuvassa maailmassa yritystä on luotsattava suunnitellusti sekä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin jatkuvasti varautuen. Tärkeimpiä voimavaroja tässä ovat hyvä liiketoiminnallinen ja taloudellinen asema sekä riittävä määrä reagointiaikaa siihen, mitä tahansa maailma eteen tuokaan. Kun suunnittelet tulevaisuuttasi systemaattisesti ja ammattityökaluja hyödyntäen, on se paremmin omissa käsissäsi. Siten siitä tulee todennäköisemmin juuri sellainen, kuin haluat.

Accuna BI-ohjelmisto tarjoaa monipuoliset ja edistykselliset talouden suunnittelun ja ennustamisen työkalut. Lue lisää.

Yrityksen budjetointi.

Accuna Budjetoinnin arvostetuimpia ominaisuuksia

Saumattomasti yhteentoimivat budjetit, raportit ja ennusteet

Accunassa budjetit, raportit ja ennusteet toimivat saumattomasti yhteen. Raportit toimivat pohjana budjetoinnille, budjetit pohjana raporteille ja kassaennusteille sekä päinvastoin. Hoidettaessa kaikki yhdellä järjestelmällä maksimoidaan automaatio, säästetään vaivaa ja vältytään virheiltä.

Hallitse työskentelyä monipuolisilla käyttäjäoikeuksilla

Käyttäjähallinnassa voidaan antaa ja rajata oikeuksia vapaasti henkilö- ja ryhmätasolla. Oikeuksia voidaan rajata esimerkiksi yritys-, laskentakohde-, aikajänne-, tili- ja työkalutasolla. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD- palveluja.

Mahdollista tai estä yhtäaikainen käyttö tarpeesi mukaan

Saman laskentakohteen ja tilin yhtäaikaiset muokkaukset ovat mahdollistettavissa tai estettävissä vapauttamalla tai lukitsemalla työn alla oleva laskentakohde muokkauksen ajaksi. Voit myös varoittaa toista käyttäjää, kun toinen henkilö budjetoi samanaikaisesti samaa kohdetta.

Kommentointiominaisuudet tukevat budjetointia ja seurantaa

Ammattimaisessa budjetointityöskentelyssä on tärkeää kirjata ylös budjetointiolettamuksia sekä kommentoida poikkeamia budjetoituihin lukuihin. Accunan kommentointiominaisuudet toimivat hyvänä muistiinpano- ja viestintävälineenä läpi budjetointi- ja raportointiprosessin.

Valitse vapaasti budjetointisi aikajänne

Voit määritellä vapaasti budjetointi- ja skenaariokaudet, joita haluat kulloinkin käsitellä. Voit työstää suunnitelmia vaikkapa vuosi-, kuukausi- tai kvartaalitasolla. Myös tilikauden rajat ylittävät rullaavat suunnitelmat tai useamman vuoden projektibudjetit ovat mahdollisia.

Yritystiedot ja historia budjetin pohjaksi automaattisesti

Accuna tuo taloushallinnon ohjelmasta automaattisesti uuden budjetin pohjaksi yrityksen laskentakohderakenteen, tilikartan, aiemmat budjetit ja kirjanpidon historiatoteumat. Näiden lisäksi järjestelmään on mahdollista perustaa myös uusia laskentakohteita ja tilejä.

Hyödynnä vertailubudjetteja ja -kausia budjetoinnin pohjana

Valitse vapaasti, haluatko vertailla ja käyttää tulevan budjetin pohjana edellistä budjettia, edellisiä vuosia tai vaikkapa aikaisempien vuosien toteumia. Lukuihin pääset porautumaan suoraan budjetointinäkymästä. Näet yhdellä klikkauksella, mistä vienneistä vertailusaldo muodostuu.

Vuosibudjetin jako kuukausille on helppoa ja vaivatonta

Accuna jakaa vuosibudjetit kuukausille automaattisesti. Voit määrittää jakotavan jopa tilikohtaisesti; esimerkiksi edellisen vuoden suhteessa tai tasaisesti kaikille kuukausille. Voit aina muuttaa järjestelmän laskemia summia manuaalisesti jälkikäteen.

Monitasoinen budjetointi lisää joustavuutta

Accuna mahdollistaa budjetoinnin karkeasti konserni-, yritys- tai laskentakohdetasolla tai tarkemmin tiliryhmä- tai tilitasolla. Voit budjetoida myös samanaikaisesti useilla eri tasoilla sekä usean tason tarkkuudella. Accunalla voit laatia myös tarpeesi mukaisia osabudjetteja.

 

Määrien budjetoinnilla monipuolisuutta budjetointiin

Perinteisen budjetointitavan lisäksi voit tehdä budjetteja ja ennusteita myös lukumäärien perusteella. Voit perustaa budjetoinnin esimerkiksi työtuntien, myynnin tai vaikkapa sesonkipäivien lukumääriin. Järjestelmä muodostaa antamiesi määrien perusteella budjetit automaattisesti.

Generoinnilla automaatiota budjetointiprosessiin

Generointi- työkalulla luot nopeasti useita budjettiluonnoksia kaikille kohteille yhdellä kertaa. Voit esimerkiksi määrittää vapaasti tilikohtaisia muutoksia ja antaa järjestelmämme generoida budjettiluonnoksia automaattisesti määrittelemillesi kohteille.

Indeksimuutokset helpottavat skenaariotyöskentelyä

Voit helpottaa budjetointi- ja skenaariotyöskentelyä syöttämällä tulevaisuuden laskelmiin erilaisia indeksimuutoksia. Accuna säästää vaivaasi laskemalla syöttämiesi tietojen pohjalta tulevaisuuden budjetti- ja skenaarioehdotelmia sinulle täysin automaattisesti.

Älykkäät tiliriippuvuudet säästävät budjetoinnissa aikaa ja vaivaa

Voit määritellä kahdelle tai useammalle tilille riippuvuussuhteita, jolloin Accuna automatisoi budjetointia entisestään. Syöttäessäsi palkkoja, laskee Accuna palkkojen sivukulut automaattisesti haluamillasi prosenteilla. Tiliriippuvuudet ovat rajattavissa haluamillesi laskentakohteille.

Jyvitä ja vyörytä lukuja eri kustannuspaikoille

Accuna hoitaa budjettien ja ennusteiden jyvitykset ja vyörytykset automaattisesti esimerkiksi kiinteällä jakoprosentilla tai suhteellisesti eri laskentakohteille ja kustannuspaikoille. Accunan ominaisuudet mahdollistavat toimivat jyvitykset ja vyörytykset yritys- sekä konsernitasolla.

Valmiusasteraportointi helpottaa monihenkilötyöskentelyä

Budjetoinnin vastuuhenkilönä näet halutessasi yhdellä silmäyksellä avoinna olevien budjettien, skenaarioiden ja ennusteiden valmiusasteen. Näet ketkä ovat saaneet oman osuutensa valmiiksi, hyväksyneet tehdyn budjettiehdotelman tai kenellä työ on vielä kesken.

Lukitsemalla budjetin varmistat lukujen pysyvyyden

Budjetoinnin ja skenaariotyöskentelyn vastuuhenkilönä voit milloin tahansa lukita tietyn budjetin, skenaarion tai ennusteen. Tämän jälkeen muutosten tekeminen lukittuun kohteeseen ei ole enää sallittua. Luonnollisesti pääkäyttäjä voi koska tahansa avata syöttöpohjat uudelleen käyttöön.

Varmuuskopiot tuovat turvaa budjetointiprosessiin

Accuna tallentaa budjettien ja ennusteiden kymmenen edellisen version varmuuskopiot automaattisesti. Tarvittaessa aiempi budjettiversio voidaan palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Ei siis enää bittiavaruuteen kadonneita budjetteja ja hukattua työaikaa.

Taustalla kyvykäs ja turvallinen Accuna-tietokanta

Accunan ytimenä käytetään älykästä SQL-tietokantaa. Tämä mahdollistaa sallittujen henkilöiden pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin ja muutosten näkyvyyden kaikille heti. Myös logitietojen ylläpito sekä omien taulukoiden hyödyntäminen suunnittelutyössä on mahdollista.

BI-ohjelmistolla lisäarvoa yrityksen budjetointiin

BI-ohjelmisto tuo budjetointiin tehokkuutta: Ohjelmiston avulla automatisoit budjetointiprosessin, vähennät tietojen käsin syöttämiseen, konsolidointiin ja analysointiin käytettävää aikaa sekä minimoit manuaaliset ja inhimilliset virheet. Budjetoinnin BI-ohjelmiston tuoma tehokkuus vapauttaa talouspäällikön ja taloustiimin arvokkaita resursseja enemmän merkitystä tuovalle työlle eli aikaa jää enemmän tärkeälle strategiselle suunnittelulle ja analysoinnille.

Luotettavat ennusteet ja suunnittelu: BI-ohjelmisto hyödyntää historiadataa ja ennakoivaa analytiikkaa tarkkojen taloudellisten ennusteiden laatimiseksi. Tämä helpottaa yrityksiä asettamaan realistisia tavoitteita, ennakoimaan mahdollisia riskejä ja esimerkiksi tunnistamaan erilaisia trendejä. BI-ohjelmisto auttaa kehittämään luotettavia ja kokonaisvaltaisempia budjetteja, jotka vastaavat paremmin yrityksen tavoitteita ja strategiaa.

Saumaton ja jouheva yhteistyö: Budjetoinnin BI-ohjelmisto edistää huomattavasti tiimien ja osastojen välistä yhteistyötä. Talousosaston ja muiden budjetointiin osallistuvien henkilöiden on kätevä työstää tai tarkastella budjetteja reaaliaikaisesti ja yhtenäisesti samoja budjettipohjia käyttäen. Taloustiimin ja budjettivastuullisten tekeminen helpottuu ja tarkentuu myös edistyksellisten kommentointimahdollisuuksien seurauksena, mikä parantaa koko budjetointiprosessin tarkkuutta ja luotettavuutta.

Tilaa videodemo sähköpostiisi

Minimoi manuaaliset ja rutiininomaiset työt. Saat tarvitsemasi tiedon luotettavasti ja reaaliaikaisesti sekä tehostat päätöksentekoa. Videodemostamme opit kätevästi lisää Accuna-ohjelmistosta.

Jätä yhteydenottopyyntö