Sisältö

  • Projektipäällikön keskeiset roolit ja vastuut
  • Projektin suunnittelu
  • Projektiorganisaatio ja vastuut
  • Sidosryhmäsuhteiden johtaminen projektissa
  • Projektiviestintä (sisäinen ja ulkoinen)
  • Riskienhallinta projektissa
  • Projektin seuranta ja ohjaus
  • Projektitoiminnan kehittäminen organisaatiossa

Kohderyhmä

Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa projektinhallintaan liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan.


Kouluttaja-profiili Talgraf Oy - Mikko Mäntyneva.

Mikko Mäntyneva

Kouluttajana toimii filosofian tohtori (tuotantotalous), kauppatieteiden lisensiaatti (markkinointi), kasvatustieteiden maisteri (elinikäinen oppiminen) Mikko Mäntyneva. Mikolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus yritysten toiminnan ja sitä tukevan osaamisen kehittämisestä. Vuosien varrella Mikko on dokumentoinut osaamistaan mm. kirjoittamaansa kirjaan Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta hallittuun toteutukseen.