Visma Public vahvistaa taloushallinnon tarjoomaansa uudella tiedolla johtamisen ratkaisulla

Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistoja kehittävä Visma Public ja tiedolla johtamisen moniosaaja Talgraf ovat aloittaneet yhteistyön tarjotakseen julkisen sektorin toimijoille entistä monipuolisemman taloushallinnon työkalun. Visma Publicin ja Talgrafin yhteistyö tuo julkisille organisaatioille talouden hallinnan, raportoinnin, ennustamisen ja analytiikan vaativiin tarpeisiin vastaavan kokonaisratkaisun.

“Tavoitteemme Visma Publicilla on tehostaa julkisten organisaatioiden taloushallinnon prosesseja ja talouden johtamista kokonaisvaltaisesti. Alan lakisääteiset raportoinnin vaateet asettavat taloushallinnon ratkaisuille paljon erityyppisiä tarpeita ja ehtoja. Yhteistyömme ansiosta voimme tarjota kunnille ja hyvinvointialueille sopivan “raskaan sarjan talousratkaisun”, joka vastaa moninaisiin taloushallinnon tarpeisiin kattavasti ja kustannustehokkaasti ja sujuvoittaa talousasiantuntijoiden arkea. Visma Publicin taloushallinnon ratkaisukokonaisuus yhdistettynä Talgrafin tiukat julkisen sektorin vaatimukset täyttävään talousraportointijärjestelmään varmistamme organisaatioille valmiudet tuottaa vaaditun raportointikokonaisuuden muun talouden suunnittelun ja hallinnan rinnalla”, kertoo Visma Publicin tuotejohtaja Laura Saarainen.

”Toteutimme vuoden 2021 alussa asiakassegmenttikartoituksen, ja totesimme kuntasektorin olevan meille tulevaisuudessa erittäin hyvä kasvun segmentti. Teimme samassa yhteydessä yhteistyökartoituksen eri kumppanitahojen osalta ja erittäin nopeasti muodostui ajatus yhteistyöstä Visma Publicin kanssa. Arvot ja ajattelutapamme ovat samanlaiset, joiden varaan yhteistyö on erittäin miellyttävää rakentaa ja olemmekin erittäin iloisia yhteistyöstämme. Visma Public on pitkän linjan palveluntarjoaja, joka tuntee julkisen sektorin hallinnolliset tarpeet erinomaisesti. Yhteistyömme keskittyy erityisesti talouden hallinnan tehokkuuden parantamiseen, joka auttaa kuntia ja hyvinvointialueita tehostamaan talouden suunnittelua, seurantaa ja ennustamista. Kuten tiedämme, julkisten organisaatioiden talousraportointia ohjaa lakisääteiset vaatimukset. Kun koko organisaation taloussuunnittelu ja raportointi viranomaisilmoituksineen saadaan hoidettua keskitetysti yhdellä tehokkaalla kokonaisuudella, säästetään sekä aikaa että resursseja, ja minimoidaan raportointiin ja viranomaisilmoituksiin liittyvät riskit ja sanktiot” toteaa tuotekehitysjohtaja Jani Mård Talgrafilta.

Lisätiedot:

Laura Saarainen, Product Director, Visma Public, 040 969 1818

Jani Mård, Director of Product Development, Talgraf, 050 3366418

Visma Public Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa julkishallinnolle ja yrityksille oikein mitoitettuja talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja sekä asiantuntijapalveluja. Visma Public työllistää Suomessa yli 170 asiantuntijaa ja toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Visma Publicin taustalla on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1700 ja maailmanlaajuisesti yli 14 000 asiantuntijaa. Lue lisää: www.visma.fi/vismapublic/

Talgraf Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen perheyhtiötaustainen ohjelmistotalo. Tuotamme modernit ohjelmistoratkaisut talouden- ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi organisaatioille koosta ja muodosta riippumatta. Accuna BI-ohjelmistoamme hyödyntää liiketoiminnassaan jo n. 15 000 organisaatiota. Helppokäyttöisten ohjelmistojen ja valmiiden integraatiokantojen lisäksi etujamme ovat mm. laaja verkosto, oma ohjelmistokehitys, koulutukset ja maksuton asiakastuki.

 

Linkki artikkeliin Visman sivuilla >>