fbpx

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Evästeet ja tietosuoja

Rekistereiden nimet

Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Käyttäjärekisteri
Talgraf -järjestelmien henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Talgraf Oy
Y-tunnus 2690824-4
Kirkkokatu 16
90100 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Kemppinen, puh. 08 563 7500, info (a) talgraf.fi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, yhteystiedot, kieli ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Asiakasrekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan palveluiden päättymiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi ja tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu harjoittaa markkinointia

Rekisterin henkilötietoryhmät

Markkinointirekisteri sisältää henkilöasiakkaiden ja yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, yhteystiedot ja muut markkinoinnissa tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin henkilötiedot saadaan puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EEA-alueen ulkopuolelle USA:ssa sijaitseville palveluntarjoajille, jotka ovat Privacy Shield -käytännön mukaisesti hyväksyttyjä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Markkinointirekisterin ja WWW-sivujen tiedoilla tehdään profilointia evästeiden avulla: demografiset tiedot, intressidata, uudelleenmarkkinointimahdollisuus.

Tietojen säilytysaika

Markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi ja tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Käyttäjärekisterin tietoja käytetään sopimusperusteella Talgrafin ohjelmistopalveluiden tuottamiseen asiakkaille, asiakkaiden tunnistamiseksi ja käyttövaltuuksien myöntämiseksi.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Käyttäjärekisteri sisältää käyttäjien nimen, käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen ja muita pääkäyttäjien tallentamia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjärekisterin tiedot saadaan asiakkaiden valtuutetuilta pääkäyttäjiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käyttäjällä on tunnukset ohjelmistopalveluun.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi ja tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Ohjelmistojemme henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Järjestelmien henkilörekistereiden tietoja käytetään sopimusperustaisen ohjelmistopalveluiden tuottamiseen asiakkaille. Asiakasyritysten työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan ja tallennetaan Talgraf-järjestelmiin.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää käyttäjien nimen, palkka- ja työaikatietoja sekä muita käyttäjien tallentamia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaiden yhteyshenkilöiltä. Yhteyshenkilöt voivat tallentaa henkilötiedot suoraan järjestelmään tai Talgrafin edustaja voi tallentaa henkilötiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkaan kanssa on voimassa oleva sopimus. Sopimuksen päättyessä tiedot poistetaan järjestelmästä kohtuullisen ajan sisällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi ja tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Evästeet

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
talousjohdolle tilitoimistoille konserneille kehittajille