Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen sähköisen raportoinnin standardoiva merkintäkieli XBRL, eli eXtensible Business Reporting Language, on tullut osaksi jokaisen kunnan ja kuntayhtymän taloushallinnon arkea. XBRL-muotoisen talousraportoinnin tarkoitus on yhtenäistää kuntatalouksien ulkoista talousraportointia, mikä edistää niiden läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Tämän seurauksena kunnilta vaadittavien raporttien sisällöt, niiden toimitusaikataulut ja vastaanottava taho muuttuvat.

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun sähköisen talousraportoinnin käsikirja, AURA-käsikirja, antaa viralliset ohjeistukset vaadituille menettelyille lakisääteisen talousraportoinnin ja viranomaisilmoitusten osalta. XBRL-muotoiset raportointikokonaisuudet toimitetaan nykyään Valtiokonttorille niiden aikataulujen mukaisesti.

AURA-käsikirjan vaatimusten mukainen sähköinen talousraportointi astui voimaan vuoden 2021 alusta. Ensimmäinen XBRL-muotoisesti toteutettu raportointikokonaisuus, kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS), oli toimitettava Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun 15.1.2021.

XBRL-raportointikokonaisuudet

 • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)
 • Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (KKNR)
 • Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt (TOLT)
 • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi (KLTR)
 • Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste (KTPE)
 • Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi (KKOTR)
 • Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio (KKTPA)
 • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP)
 • Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi (KKTR)
 • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen sekä vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio (KLTPA)
 • Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta (TOTT)
 • Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT)

Accunan avulla hoidat lakisääteisen talousraportoinnin vaivattomasti

Accuna-ohjelmistomme avulla kunnat ja kuntayhtymät voivat toteuttaa AURA-käsikirjan vaatimukset täyttävää talousraportointia. Accunaa hyödyntää jo useat kunnat ja kuntayhtymät, sillä se tehostaa kokonaisvaltaisesti sähköisen taloushallinnon prosessit ja talouden johtamisen. Katso asiakaskokemuksia

Tuotekehityksessämme on huomioitu Valtiokonttorin aikataulujen mukainen valmius tuottaa vaaditut XBRL-raportointikokonaisuudet. Ohjelmistomme avulla hoidat lakisääteisen talousraportoinnin ja viranomaisilmoitukset vaivattomasti suoraan ohjelmasta, sillä tiedot siirtyvät Accunaan vaivatta eri järjestelmistä.

AURA-käsikirjan vaatimukset täyttävä BI-ohjelmisto antaa mielenrauhan sekä tehostaa suunnittelua, seurantaa ja ennustamista automatisaation ja monipuolisten ominaisuuksien avulla.

Accuna-ohjelmiston hyödyt eivät rajoitu vain XBRL-muotoiseen vientiin:

 • Johdon raportoinnin automatisointi ja tiedolla johtamisen helpottaminen.
 • Kivuton käyttöönotto.
 • Kattava valmisraporttikirjasto.
 • Käyttäjäkohtainen seuranta- ja porautumismahdollisuus.
 • Kattavat työkalut budjettien sekä raporttien tekoon ja kausivalintoihin.
 • Eri järjestelmistä saatavien tietojen liittäminen talouslukuihin.
 • Ohjelmistovaihdoksia silmällä pitäen historiatiedot säilyvät Accunassa sekä vertailukelpoisuus raporteissa säilyy.
 • Työkiireiden helpottaminen automatisoinnin kautta.