Hyvää ohjelmistoa on helppo myydä asiakkaille

Kajaanin Tilitaito Oy on tyytyväinen Accuna- asiakasraportoinnin käyttäjä. Accunalla tilitoimisto voi tuottaa asiakkailleen tärkeää taloustietoa monipuolisesti ja graafisesti havainnollistaen.

Äärimmäisen helppoa

Accunan käyttöönotto ja koulutus toteutui Kajaanin Tilitaito Oy:ssä yhdessä työpäivässä.

– Accuna Raportoinnin ja Budjetoinnin käyttö sekä tarjoaminen asiakkaille on ollut äärimmäisen helppoa, kertoo Akseli Leppänen Kajaanin Tilitaito Oy:stä.

– Accunan johdosta asiakasraportointimme on nykyään monipuolista, selkeää ja havainnollista. Asiakkaamme ovat lisäksi saaneet positiivista palautetta hyvistä raporteista omilta sidosryhmiltään sekä säästäneet suoraan omaa aikaansa pystyessään luopumaan aiemmista Excelraporteistaan, jatkaa Akseli.

Accunan jälleenmyynti

Accunan jälleenmyynti tapahtuu Kajaanin Tilitaito Oy:ssä lyhyen esittelyn puitteissa, jossa asiakkaalle esitellään Accunan raportteja hänen omalla aineistollaan. Esittelyn päätteeksi asiakas saa tunnukset Accunaan ja kaksi viikkoa aikaa tutustua palveluun ilmaiseksi. Kokeilujakson jälkeen asiakkaaseen ollaan yhteydessä ja tiedustellaan halukkuutta jatkaa palvelun käyttöä.

– Kaikki asiakkaamme ovat halunneet jatkaa Accunaraportointia. Hyvää ohjelmistoa on helppo myydä asiakkaille, kiteyttää Akseli Leppänen.

Koetut hyödyt

  • Selkeät raportit kuvastavat asiakkaalle tärkeitä asioita.
  • Taloustietoa voidaan tuottaa monipuolisesti eri näkökulmista.
  • Asiakkaan sidosryhmät nauttivat Accunan tuottamista raporteista.
  • Excelin jäädessä pois, asiakkaat säästävät suoraan omaa aikaansa.
  • Accuna on lisätuotteena helppo jälleenmyydä asiakkaille.

 

Kajaanin Tilitaito Oy tarjoaa yksilöllistä palvelua niin tili-, verokuin yrityselämän lakiasioissakin. Tilitoimisto on yksi kuudesta Kajaanin alueella toimivasta Taloushallintoliiton auktorisoimasta tilitoimistosta. Kajaanin Tilitaito Oy on toiminut alalla jo vuodesta 1957.

Vankan ammattitaidon ja osaamisen jatkuvan kehittämisen lisäksi tilitoimisto on alusta alkaen seurannut alan teknistä kehitystä sen eturintamassa. Asiakkaita Kajaanin Tilitaito Oy:llä on niin Helsingin alueella kuin Kainuussakin.