Tämä webinaari on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään, miten talousraporteista lasketaan kassavirrat ja miksi juuri kassavirrat ovat luotettavin ennustemalli tulevaisuuden suunnittelussa. Kun yhteiseksi kieleksi valitaan rahan näkökulma, kaikki ymmärtävät paremmin toisiaan.

Webinaarin Sisältö

Miten talousraporteista lasketaan kassavirrat?

  • Kassavirtojen laskenta: miten talousraporteista johdetaan kassavirtoja ja mitä nämä luvut meille kertovat.

Miksi kassavirrat ennustavat luotettavimmin tulevaa?

  • Kassavirtojen ennustamisen perusteet: Käsittelemme syitä sille, miksi kassavirrat ovat vahvin ennustemalli tulevaisuuden suunnittelussa ja miten voimme hyödyntää niitä tehokkaasti.

Kassavirtojen luku- ja ilmaisutaito

  • Päätöksenteon ja toteutumisen seurannan helpottaminen: Opimme, miten kassavirta-analyysi helpottaa päätöksentekoa ja varmistaa päätösten onnistumisen seurannan.
  • Vastuun kantaminen: Kassavirtojen ymmärtäminen tarjoaa lisäenergiaa vastuun kantamisessa.
  • Viestinnän tehostaminen: Kassavirtojen hallinta tehostaa viestinnän vaikuttavuutta eri sidosryhmien suuntaan.

Miten kassavirtalaskelmia sovelletaan toiminnan analysoinnissa ja päätöksenteossa?

  • Käytännön sovellukset: Kassavirtalaskelmien hyödyntäminen käytännön toiminnan analysoinnissa ja päätöksenteossa eri sektoreilla. Kaikki toiminta yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla kytkeytyy lopulta siihen, riittävätkö rahat.

Kassavirtalaskelmiin pohjaava tieto ratkaisee meidänkin toimintakykymme

  • Asiakkaittemme (luottotappioriski), tavaran- ja palveluntuottajiemme sekä muiden yhteistyökumppaneittemme (tuotanto-/toimintariski) kassojen kestävyys: Kassavirtalaskelmat auttavat arvioimaan liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden taloudellista kestävyyttä.

Liity mukaan oppimaan, miten kassavirrat voivat olla avain organisaatiosi menestyksekkäämpään tulevaisuuteen!


Riku Lehtinen - strategic accounting Finland.

Riku Lehtinen

LJK Riku Lehtinen on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus jo vuodesta 1976 lähtien. Riku on pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja Strategic Accounting Finland Oy:ssa, sekä Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen.

Riku Lehtinen on analysoinut neljällä eri vuosikymmenellä yli 6.000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin talousyksikön kassavirtojen käyttäytymistä kaikilta toimialoilta ympäri maailmaa – johtamisen, markkinoinnin, tuotannon ym. prosessien, investointien, sopeutusten, erilaisten kannustinjärjestelmien, omistajan vaihdosten, konsernikokonaisuuksien ja niiden osien jne. näkökulmista.

Pääanalyytikko, LJK, Strategic Accounting Finland Oy
0400 22 55 77, , Kaupunkikartano, Ruokorannantie 15, 20900 Turku