Liiketoimintatiedon hallinnan ja johtamisen kasvavat vaatimukset nostavat myös odotuksia niitä palvelevilta ohjelmistoilta. Tässä nousevat hyvin keskeisiksi tekijöiksi yhteistyö ja innovaatiokyky. Me Talgrafilla uskomme asiakaslähtöisen ja yhteisöllisen kehityksen voimaan. Ymmärrämme, että asiakkaat eivät ole vain käyttäjiä, vaan korvaamattomia asiantuntijoita Accuna BI-ohjelmiston kehityksessä.

Tavoitteenamme Talgrafilla on rakentaa avoin ja osallistava ympäristö, jossa ideat, palaute ja innovaatiot voivat vapaasti virrata yrityksemme ja asiakkaiden välillä. Emme halua tyytyä vain odotusten täyttämiseen, vaan pyrimme jatkuvasti löytämään tapoja ylittää ne. Uskomme, että kestävät ratkaisut syntyvät hyvin hoidetulla yhteistyöllä, eivätkä ne rajoitu vain yritykseltä asiakkaalle suuntautuvaan vuorovaikutukseen.

Tuotekehitysyhteisön tavoitteet ja hyödyt

Liittämällä asiakkaat tiiviimmin mukaan koko tuotekehitysprosessiin varmistamme, että palvelumme ja Accuna BI-ohjelmisto kehittyvät jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Tuotekehitysyhteisö on tehokas tapa rakentaa vahvaa yhteisöä ja luottamusta, mistä kaikki osapuolet hyötyvät.

Haluamme ehkäistä kaikki mahdolliset siilot mahdollistaaksemme tehokkaan ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen. Tavoitteenamme on luoda verkosto, jossa voimme tutustua toisiimme, ideoida yhdessä uusia tapoja käyttää Accuna-ohjelmistoa, kuunnella ja ymmärtää erilaisia tarpeita sekä käsitellä kehitysideoita. Yhteisön jäsenillä on ensiluokkainen mahdollisuus ehdottaa uusia ominaisuuksia ja parannusehdotuksia Accunaan sekä testata niitä ennen muita.

Yhteisö myös tukee jäseniään Accunan käytössä

Kehityksen aikainen keskustelu ja testausohjelmat tarjoavat mahdollisuuden antaa arvokasta palautetta jo varhaisempien versioiden aikana. Yhdessä varmistamme kehityksen, testauksen ja hienosäädön avulla, että julkaistava versio vastaa aina tavoitteita ja palvelee laajemman asiakaskunnan todellisia tarpeita ja haasteita. Lisäksi yhteisön yksi tärkeä elementti on, että se myös tukee jäseniään Accunan käytössä.

Tuotekehitysyhteisö aloitti toiminnan tammikuussa 2024

Yhteisön toiminta alkoi ensimmäisellä Teams-tapaamisella 18.1.2024. Yhteisössä on jo kymmeniä asiakkaita, jotka ovat innokkaita ja kiinnostuneita Accuna-ohjelmiston kehittämisestä. Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena oli tutustua toisiimme, käydä lävitse kehitysyhteisön toimintaa ja ajankohtaisia asioita sekä käydä vapaata keskustelua.

Saimme keskusteluissa erittäin hyvää palautetta palveluihimme liittyen sekä mahtavia kommentteja Accunan koetuista hyödyistä eri organisaatioissa. Esittelyjen yhteydessä moni asiakas antoi kehuja Talgrafin asiakastuen ja konsultoinnin asiantuntijuudelle, reagointinopeudelle sekä asenteelle. Alla on nostettuna muutamia keskusteluissa esille nousseita kommentteja Accunan koetuista hyödyistä.

  • ”Taloudesta keskustellaan paljon enemmän nyt, kun Accuna on hajautetusti vastuuhenkilöillä käytössä, mikä nostaa tärkeää talousosaamista koko organisaatiossa.”
  • ”Tämä oli ensimmäinen järjestelmähanke, josta tuli käyttäjiltä suoraan ja heti positiivista palautetta.”
  • ”Accunan ominaisuudet ovat paremmat kuin muissa budjetointityökaluissa, joita olen käyttänyt.”
  • ”Toimialakohtaiset raportit onnistuvat erittäin hyvin.”
  • ”Kun näin Accunan XBRL-moduulin tajusin, että teen silläkin 2023 version, kun on niin paljon parempi kuin muissa ohjelmistoissa.”
  • ”Raporttien muokkaaminen on helppoa ja budjettipohjia on helppo laatia.”
  • ”Räätälöitävyys on huipputasoa, vakioraportit pohjalla.”
  • ”Tiimipäälliköt tykkäävät katsoa lukuja Accunasta.”

Tästä on erittäin hyvä jatkaa läheistä asiakasyhteistyötä kasvavalla kokoonpanolla, ja innolla odotammekin tulevia kehitysprojekteja.

Liity mukaan Accunan Tuotekehitysyhteisöön

Tuotekehitysyhteisön jäseneksi liittyminen on helppoa. Voit ilmoittautua mukaan alla olevalla lomakkeella, niin saat jatkossa ajankohtaiset viestit ja tiedotteet kehitysyhteisön asioista sähköpostiisi. Tuotekehitysyhteisön sivun löydät valikon ”Asiakkaille” -kohdasta tai tästä linkistä.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan, verkostoitumaan ja oppimaan. Yhdessä olemme enemmän.