Talgraf Oy ja Accuna BI-ohjelmisto ovat voittaneet merkittävän julkisen järjestelmähankkeen kilpailutuksen. Hankkeen tavoitteena oli löytää kokonaisvastuullinen järjestelmätoimittaja monipuolisiin raportoinnin, konserniraportoinnin ja -tilinpäätöksen sekä budjetoinnin tarpeisiin. Kilpailutus järjestettiin Meidän IT ja talous Oy:n toimesta.

Meidän IT ja talous Oy (Meita) on monipuolinen ja luotettu ICT‑, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kumppani. Meitan tehtävänä on toimia asiakkaidensa työpäivän taustavoimana ja vapauttaa heidän aikansa olennaiseen. Meitan omistaja-asiakkaita ovat Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon kunnat, kaupungit, kuntatoimijat ja hyvinvointialueet. meita.fi

Julkisen kilpailutuksen kohteena oli konsernitilinpäätös-, budjetointi- sekä raportointijärjestelmä, sekä niihin liittyvät käyttöönotto-, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Hankinnassa etsittiin yhtä kokonaisvastuullista ohjelmistotoimittajaa ja -kumppania.

Talgraf valikoitui selkeäksi voittajaksi tullen kärkisijalle niin pisteissä (27/30) kuin hinnassa. Kokonaispistemäärä Talgraf Oy:llä oli 97 pistettä, kun toiseksi tulleella pisteitä oli 43,92.

Tilaajalla, eli Meidän IT ja talous Oy:llä, on tällä hetkellä noin kaksikymmentä asiakasta, jotka tarvitsevat konsernitilinpäätöksen, raportoinnin sekä budjetoinnin palveluita. Projekti lähti liikkeelle kahden hyvinvointialueen konsernitilinpäätöksen käyttöönotoilla. Hyvinvointialueet olivat Etelä-Karjalan hyvinvointialue Eksote ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siunsote. Meidän IT ja talous on ennakoinut hankinnan kokonaisarvoksi 564 000 EUR (alv 0).

– Pääsimme nopeasti käyttöönottoon kilpailutuksen jälkeen ja yhteistyö on ollut sujuvaa ja ketterää Talgrafin konsulttien kanssa. Nopealla aikataululla saimme ensimmäiset konsernit tuotantoon, ja tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä. Kilpailutuksen myötä pystymme helpottamaan asiakkaiden arjen sujuvuutta Accuna-ohjelman osioita hyödyntäen, kommentoivat Meidän IT ja talous Oy:n kirjanpito- ja controller-tiimin palvelupäällikkö Katri Leppänen sekä liiketoimintajohtaja Pirkko Kosonen.

Talgraf Oy:n edustaja, kumppani- ja tuotekehitysjohtaja Jani Mård, iloitsee voittoa ja yhteistyötä seuraavasti:

– On huikeaa huomata, että strategiset päätöksemme reilun kahden vuoden takaa poikivat tällä hetkellä hyvää kasvua julkisella sektorilla. Päätimme sitoutua kehittämään tuotteitamme vastaamaan julkisen sektorin tarpeita niin taloussuunnittelun, raportoinnin kuin konserninkin osalta, mukaan lukien myös kaikki Valtiokonttorin vaatimukset. Talgraf Oy ja tuotteemme Accuna on erittäin hyvin otettu vastaan julkisella sektorilla viimeisten vuosien aikana. Julkisen sektorin asiakasmäärämme ovat olleet erittäin isossa kasvussa. Kiitos myös Meitan väelle, joiden kanssa yhteistyö on ollut erittäin toimivaa heidän markkinakartoitusvaiheestansa lähtien. Yhdessä tarjoamme varmasti näiden kokonaisuuksien osalta markkinoiden parasta laatua ja kustannustehokkuutta, Mård kommentoi.

Huomattavaa kasvua julkisella sektorilla

Talgraf Oy:n julkisen puolen myynti on kasvanut huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana. Talgraf on sitoutunut jatkuvasti kehittämään tuotteitaan sopimaan julkisen sektorin vaatimuksiin, oli kyse sitten Valtiokonttorin vaatimuksista, Kuntaliiton suosituksista tai vaikkapa opetuspuolen raportointivaatimuksista.

Tällä hetkellä Talgrafilla on noin 70 julkisen sektorin organisaatiota asiakkainaan ilman, että mukaan lasketaan julkisomisteisia osakeyhtiöitä. Nämä asiakkaat koostuvat kunnista, ammattikorkeakouluista, ammattiopistoista, koulutuskuntayhtymistä ja hyvinvointialueista.

Accuna BI-ohjelmisto on vertaansa vailla julkisen puolen talousjohtamisessa

Accuna Raportoinnilla täytät vaativimmatkin sisäisen laskennan raportointitarpeet hyödyntämällä kaavoja ja jyvitystyökaluja. Talouden lukuja voit täydentää millä tahansa luvuilla kuten oppilasmäärillä ja muilla oleellisilla määreillä. Accuna Raportoinnilla voit tuottaa myös kaikki Valtiokonttorin AURA-käsikirjan mukaiset raportit, jotka ovat johdettavissa talouden luvuista. Accunasta löydät myös valmiit raportit hallitukselle, valtuustolle, johtoryhmälle, talousosastolle ja eri toimialoille. Vastuualuejohtajille voidaan myös laatia omat toimialaraportit, kuten esimerkiksi oppilaskustannuslaskennat. Raportit voidaan esittää graafeina, taulukoina tai mittareina. Raportteihin saadaan kunnan logot ja värit personoitua.

Accuna Budjetoinnilla hallitset helposti useat talousarvioversiot läpi talousarviolaadinnan. Voit tehdä talousarviot joko hajautetusti tai keskitetysti niin vuosi- kuin kuukausitarkkuudella. Vuositason talousarvion saat myös jaksotettua esimerkiksi edellisen tilinpäätöksen suhteen kuukausitasolle. Tällöin saat taloudenseurantaan tarkemmat vertailuluvut kuukausitasoisesta talousarviosta. Osabudjetteja kuten esimerkiksi henkilöstöbudjetti voidaan laatia eri tarkkuuksilla, joista kasaantuu koko kunnan luvut.

Accuna Konsernilla voit luoda valmiit syöttöpohjat tytäryhteisöille, jolloin myös he voivat syöttää luvut itsenäisesti Accunaan. Tytäryhteisöt voidaan lisäksi integroida osaksi kokonaisuutta, jolloin lukujen syöttämistä ei tarvitse tehdä. Voit myös yhdistää tilikartat, asettaa omistusosuuden ja automatisoida ristiin ostot eli tehdä eliminoinnit täysin automaattisesti. Accuna Konserniraportoinnilla voit integroida tytäryhteisöt samaan Accuna-ympäristöön, jolloin voit seurata koko kuntakonsernin taloutta yhdestä paikasta. Accunan avulla voidaan automatisoida myös kriisikuntamittaristot. Luvut peruskunnan ja tytäryhteisöjen osalta päivittyvät lähdejärjestelmistä Accunaan päivittäin.

Lisätiedot:

Jani Mård, kumppani- ja tuotekehitysjohtaja, , 050 336 6418