Havainnollista ja selkeää sähköistä raportointia

Raportointijärjestelmämme tuottavat taloushallinnon ohjelmasta laskentakohde- ja yrityskohtaiset visuaaliset raportit täysin automaattisesti. Talouslukujen lisäksi kaikilla raporteilla voidaan esittää myös muista järjestelmistä tuotuja tietoja.

Talgraf Raportointijärjestelmä - Kirjaukset suoraan taloushallinnon ohjelmasta

Kaikki yritykset, kohteet ja kirjaukset suoraan taloushallinnon ohjelmasta

Raportointijärjestelmämme tuo automaattisesti kirjanpito-ohjelman tietokannasta sinne perustetut yritykset, laskentakohderakenteet ja viennit (myös historia).

Ohjelmistomme tukevat tällä hetkellä yli neljääkymmentä yleisintä taloushallinnon ohjelmaa. Kaikki liittymämme eri ohjelmiin on toteutettu yhteistyössä ohjelmatoimittajien kanssa.

Raportointijärjestelmiimme voidaan liittää useita taloushallinnon ohjelmia samanaikaisesti.

Talgraf Raportointijärjestelmä - Näe talouden tunnusluvut visuaalisessa muodossa

Visuaaliset kuvaajat ja mittarit käytössäsi

Raportointijärjestelmämme sisältää kattavan grafiikka- ja mittarivalikoiman.

Automaattista grafiikkaa hyödyntäen, yrityksen tärkeimmät arvot saadaan nostettua esiin ja kokonaisuudet on helppo hahmottaa yhdellä silmäyksellä.

Talgraf Raportointijärjestelmä - Raporttikirjasto

Raporttien teko ja kohteiden valinta helposti ilman konsulttiapua

Valmiin raporttikirjastomme lisäksi voit tehdä omia raportteja ja raporttipohjia rajoituksetta
- helposti ilman konsulttiapua. Kuhunkin raporttiin ja raportin elementtiin voit valita tarkasteluun halutut laskentakohteet tai koko yrityksen.

Lue lisää raportti- ja elementtikohtaisista valintamahdollisuuksista »

Talgraf Raportointijärjestelmä - Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinnassa raportoinnin pääkäyttäjät pääsevät luomaan käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä antamaan näille käyttö- tai seurantaoikeuksia raportointiin.

Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää yrityksen Active Directory -palvelua, jolloin käyttäjän ei tarvitse erikseen kirjautua järjestelmään.

Talgraf Raportointijärjestelmä - Nopea käyttöönotto

Nopea käyttöönotto ja valmiit raportit

Aidon valmisohjelmiston yksi suurimmista hyödyistä on nopea käyttöönotto. Valmiiden liittymien ja mukana tulevan kattavan raporttikirjaston ansiosta ohjelmisto ei vaadi pitkiä käyttöönottoprojekteja eikä testausjaksoja.

Käyttöönotto vie tarpeista riippuen vain 1-4 päivää.

Tutustu koulutus- ja kurssipalveluihimme  »

Työkaluilla eri järjestelmien tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi

Voit laajentaa raportoinnin tietopohjaa tuomalla taloustiedon rinnalle muista järjestelmistä saatavia tietoja (esimerkiksi asiakkaat, tuotteet ja työtunnit).

Yhdistelyjen lisäksi voit tehdä jyvityksiä ja kaavoja sekä kausi- ja kohdevalintoja helpoilla työkaluilla - ilman konsulttiapua.

Tutustu tarkemmin kattaviin työkaluihimme  »

Talgraf Raportointijärjestelmä - Työkalut

Vieläkin enemmän tehoa raportointiin

Tehostaaksesi automaattisen raportoinnin hyötyä, voit laajentaa raportointijärjestelmääsi esimerkiksi näillä kolmella suositulla moduulilla.

Porautuminen

Porautuminen mahdollistaa raportin tarkastelun pintaa syvemmältä. Voit porautua raportilta lukuihin, kausiin, kohteisiin, pylväskuvaajiin ja mittareihin. Yhdellä klikkauksella näet, mistä valittu luku koostuu.

Riippuen laskun­kierrätys­järjestel­mästä, porautuminen on mahdollista ulottaa aina laskun kuvalle asti.

Rullaava raportointi

Rullaava raportointi näyttää kuukausivertailut tilikausirajojen yli. Se eliminoi kausivaihtelut ja huomioi tilinpäätöskirjaukset, jolloin vertailu muihin kuukausiin on läpinäkyvämpi.

Voit lisäksi tarkastella historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta rullaavasti kahdentoista kuukauden päähän.

Kassavirta­ennustaminen

Kassavirtaennustamisella näet rahavarojen riittävyyden rullaavasti kahdentoista kuukauden päähän. Laskennallisia arvoja voit korjata ja tulevia eriä syöttää helposti aina 24:n kuukauden päähän.

Kassavirtaennusteet voidaan laatia automaattisesti joko historian tai budjetin perusteella.

Yli 100 yksittäistä ominaisuutta

Tutustu raportointijärjestelmiemme muihin ominaisuuksiin  »

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous Accuna-ohjelmistoista!

Pyydä tästä maksuton tarjous Accuna-ohjelmistoista sähköpostiisi.
Tarjouksen pyytäminen on maksutonta ja se ei sido sinua mihinkään.